FFMpeg ile Tekrar Encode Etmeden Videoları Birleştirme

Elinizde birkaç video var ve bunları birleştirmek istiyorsunuz.. Öncelikle her video dosyasının aynı frame rate değerine sahip olmasına dikkat ediniz. Kısaca ne kadar benzer özelliklere sahip olursa o kadar iyi olur. Ses, görüntü vs. problemi yaşamazsınız.

* İlk olarak elinizdeki videoları hangi sıra ile birleştireceğinize karar verin ve ardıdan bir txt dosyası oluşturarak aşağıdaki gibi sıralı bir şekilde video dosya adlarını yazınız.
Örnek: birlestir.txt
İçeriği
file 'intro.mp4'
file 'video1.mp4'
file 'video2.mp4'
file 'outro.mp4'


* Sonra terminal i o klasörde açınız. ( birlestir.txt dosyası ve dosyaların aynı dizinde olmasına özen gösteriniz. ) Aşağıdaki komutu vererek birleştirme işlemini yapınız. Kodda re-encode işlemi yapılmıyor. Videolar için aynı codecler kullanılıyor ve birleştiriliyor.
ffmpeg -f concat -i birlestir.txt -c copy video_son.mp4

video_son.mp4 dosyası aynı dizinde oluşturulacaktır.
Devamı
+10

MariaDB JSON Kolon Türü Hatası ve Çözümü

Laravel uygulamalarında karşılaşılan hatanın sebebi: MariaDB ve MySQL bazı versiyonlarında json türü desteklenmiyor. Bu nedenle tablo oluşturulamıyor.
Eğer indirip manuel olarak yüklenen bir paketin dosyası değilse, dosya üzerinde işlem yapamayacağınız için ve sorunu kökten çözmek için aşağıdaki düzenlemeyi yapmanız gerekli. ( Örneğin: OctoberCMS pluginleri )
[Illuminate\Database\QueryException]
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near json

Çözüm:
vendor/laravel/framework /src/Illuminate/ Database/Schema/Blueprint.php
Dosyasını açın ve aratın
$this->addColumn('json', $column);

ile değiştir
$this->addColumn('text', $column);

Bu sayede $table->json('kolon') türleri json olarak değil text olarak işlem görecektir.
Devamı
+3

OrientDB - Javascript Fonksiyon ile Veri tipi belirterek Field ekleme

UyelikTarihi adında datetime tipinde bir alanımız var. Buna benzer bir alanı fonksiyon içinde oluşturmak isterseniz veri tipini manuel olarak seçebilirsiniz.
var tarih = uye.getProperty("UyelikTarihi");

Şimdi uye objesi için son ziyaret tarihi için javascript ile bir alan oluşturacağız.
Alan tipini datetime_field olarak belirtebilirsiniz. ( Birden fazla yerde kullanacaksanız tavsiye edilir )
var datetime_field = com.orientechnologies.orient.core.metadata.schema.OType.DATETIME;
uye.setProperty("SonZiyaret", new Date().getTime(), datetime_field );

Buradan tüm veri tiplerine bakabilirsiniz: OrientDB - Supported Types
Tablodaki SQL type sütunundaki verileri referans alabilirsiniz.
Centos 6 OrientDB Kurulumu
Devamı
+4

View [master] not found. (View: /resources/views/ vendor/ticketit/index.blade.php)

Laravel 5.1+ sürümlerini destekleyen bir ticket sistem paketi olan ticketit kurulumu sonrasında bu hatayı alabilirsiniz. Nedeni ayarlarında master şablonunun belirtildiği gibi olmayışı. Çözümü basit,

Veritabanında ticketit_settings tablosunda slug:master_template value değerine extend edeceğiniz şablon dosyası adresini .blade.php olmadan ve kök dizinden itibaren giriniz. Örneğin, admin panel için layouts/admin.blade.php şablonunu kullanıyorum. Bu durumda girmem gereken değer layouts/admin olacaktır. Buna göre değer girebilirsiniz.

İlgili kısım vendor/kordy/ticketit/ src/TicketitServiceProvider.php dosyasının 64.satırında

$master = Setting::grab('master_template');

Denemelerinizi buradan da yapabilirsiniz. Örnek;
$master = "layouts/admin"; //Setting::grab('master_template');


Github: https://github.com/thekordy/ticketit
Devamı
+5

OpenCart 2.3.0.2 Mail Alerts Error / İlave Uyarı E-Posta Gönderimi

OpenCart 2.3.0.2 sürümünü kullanmam itibariyle karşılaşmış olduğum bir hatadır.
Uyarı Mesajları, Mail Alerts başlığı altında bulunmakta ve seçilen işlemler ile ilgili e-postaların belirlediğiniz mail adreslerine de gönderilmesini sağlıyor.
Hatalardan biri; Girilen mail adreslerinin ayarlarda görünmemesi, diğeri ise buraya girilen mail adreslerine mail gönderilmemesi.
Girilen mail adresleri veritabanına kaydediliyor fakat görünmüyor.

Opencart 2.3.0.2 mail alerts


1) Dosya: catalog/model/checkout/order.php
Bul:
$emails = explode(',', $this->config->get('config_alert_email'));

İle değiştir:
$emails = explode(',', $this->config->get('config_mail_alert_email'));


2) Dosya: admin/controller/setting/setting.php
Bul:
if (isset($this->request->post['config_alert_email'])) {

Üstüne ekle:
if (isset($this->request->post['config_mail_alert_email'])) {
	$data['config_mail_alert_email'] = $this->request->post['config_mail_alert_email'];
} else {
	$data['config_mail_alert_email'] = $this->config->get('config_mail_alert_email');
}


3) Dosya: admin/view/template/setting/setting.tpl
Bul:
$config_alert_email;

İle değiştir:
$config_mail_alert_email;
Devamı
+5

Laravel 5.3 Zizaco Entrust - Class name must be a valid object or a string

Zizaco Entrust
$role = Role::findOrFail( $id );
$role->delete();

Kodu kullanıldığında alınan hata:
Class name must be a valid object or a string

Çözmek için
config/auth.php yi açın
Aşağıdaki kodu ekleyin
// For zizaco/entrust
'model' => App\User::class,

Son hali bu şekilde olacak:
  // For zizaco/entrust
  'model' => App\User::class,

  'providers' => [
    'users' => [
      'driver' => 'eloquent',
      'model' => App\User::class,
      'table' => 'users',
    ],

    // 'users' => [
    //   'driver' => 'database',
    //   'table' => 'users',
    // ],
  ],

Sonrasında aşağıdaki komutu çalıştırın:
php artisan config:cache
Devamı
+2