View [master] not found. (View: /resources/views/ vendor/ticketit/index.blade.php)

Laravel 5.1+ sürümlerini destekleyen bir ticket sistem paketi olan ticketit kurulumu sonrasında bu hatayı alabilirsiniz. Nedeni ayarlarında master şablonunun belirtildiği gibi olmayışı. Çözümü basit,

Veritabanında ticketit_settings tablosunda slug:master_template value değerine extend edeceğiniz şablon dosyası adresini .blade.php olmadan ve kök dizinden itibaren giriniz. Örneğin, admin panel için layouts/admin.blade.php şablonunu kullanıyorum. Bu durumda girmem gereken değer layouts/admin olacaktır. Buna göre değer girebilirsiniz.

İlgili kısım vendor/kordy/ticketit/ src/TicketitServiceProvider.php dosyasının 64.satırında

$master = Setting::grab('master_template');

Denemelerinizi buradan da yapabilirsiniz. Örnek;
$master = "layouts/admin"; //Setting::grab('master_template');


Github: https://github.com/thekordy/ticketit
Devamı
+4