Laravel 5.3 Zizaco Entrust - Class name must be a valid object or a string

Zizaco Entrust
$role = Role::findOrFail( $id );
$role->delete();

Kodu kullanıldığında alınan hata:
Class name must be a valid object or a string

Çözmek için
config/auth.php yi açın
Aşağıdaki kodu ekleyin
// For zizaco/entrust
'model' => App\User::class,

Son hali bu şekilde olacak:
  // For zizaco/entrust
  'model' => App\User::class,

  'providers' => [
    'users' => [
      'driver' => 'eloquent',
      'model' => App\User::class,
      'table' => 'users',
    ],

    // 'users' => [
    //   'driver' => 'database',
    //   'table' => 'users',
    // ],
  ],

Sonrasında aşağıdaki komutu çalıştırın:
php artisan config:cache
Devamı
+1