PTT Messenger Hakkında


PTT Messenger, 6 Şubat 2018 de yerli "Whatsapp" olarak algılanabileceği vurgulanan bir uygulamadır. Aynı zamanda 100% yerli ve milli bir yazılımdır bilgisi de verildi. Yanı sıra, Whatsapp'tan daha güvenli, verilerin sunucuda saklanmadığı bir sistem olduğu da söylendi.
Devamı
+8

FFMpeg ile Tekrar Encode Etmeden Videoları Birleştirme

Elinizde birkaç video var ve bunları birleştirmek istiyorsunuz.. Öncelikle her video dosyasının aynı frame rate değerine sahip olmasına dikkat ediniz. Kısaca ne kadar benzer özelliklere sahip olursa o kadar iyi olur. Ses, görüntü vs. problemi yaşamazsınız.

* İlk olarak elinizdeki videoları hangi sıra ile birleştireceğinize karar verin ve ardıdan bir txt dosyası oluşturarak aşağıdaki gibi sıralı bir şekilde video dosya adlarını yazınız.
Örnek: birlestir.txt
İçeriği
file 'intro.mp4'
file 'video1.mp4'
file 'video2.mp4'
file 'outro.mp4'


* Sonra terminal i o klasörde açınız. ( birlestir.txt dosyası ve dosyaların aynı dizinde olmasına özen gösteriniz. ) Aşağıdaki komutu vererek birleştirme işlemini yapınız. Kodda re-encode işlemi yapılmıyor. Videolar için aynı codecler kullanılıyor ve birleştiriliyor.
ffmpeg -f concat -i birlestir.txt -c copy video_son.mp4

video_son.mp4 dosyası aynı dizinde oluşturulacaktır.
Devamı
+10

OrientDB Başlatma Hatası

OrientDB başlatma esnasında aşağıdaki gibi hatalar alırsanız..
Failed at step EXEC spawning /opt/orientdb/bin/server.sh: Permission denied

/opt/orientdb/bin/server.sh için iziler doğru ayarlanmamış demektir. Eğer düzenleme yapıp geri yüklediyseniz muhtemelen izinleri değişmiş olacaktır. Diğer dosyalardan bakarak doğru group:owner izin ayarlamasını yapabilirsiniz.
Örnek:
chown orientdb:orientdb server.sh


Bu hata aslında dosyanın tam olarak okunamayışından kaynaklı olabilir. Dosyayı kontrol edin, gerekli izin ayarlarını gözden geçirin. Sorun devam ederse aşağıdaki diğer yöntemi deneyin.
Failed at step EXEC spawning /opt/orientdb/bin/server.sh: No such file or directory


Sorun server.sh dosyasının düzenlenmesinden kaynaklandı. Nedeni ise satır sonları farkı \n ile bitmesi gerekirken (Unix) \r\n ile bitmiş (Windows)
Bu hatayı service start şeklinde başlatmayı denediğinizde almıyorsunuz. Aldığını hata bir üstteki oluyor fakat bin klasörüne girip server.sh dosyasını başlatmak istediğinizde bunu görüyorsunuz.
$'\r' : command not found

Yapılması gereken işlem, metin editörünüzü açarak satır sonralarını unix formatına yani \n e çevirmektir.
Devamı
+4

MariaDB JSON Kolon Türü Hatası ve Çözümü

Laravel uygulamalarında karşılaşılan hatanın sebebi: MariaDB ve MySQL bazı versiyonlarında json türü desteklenmiyor. Bu nedenle tablo oluşturulamıyor.
Eğer indirip manuel olarak yüklenen bir paketin dosyası değilse, dosya üzerinde işlem yapamayacağınız için ve sorunu kökten çözmek için aşağıdaki düzenlemeyi yapmanız gerekli. ( Örneğin: OctoberCMS pluginleri )
[Illuminate\Database\QueryException]
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near json

Çözüm:
vendor/laravel/framework /src/Illuminate/ Database/Schema/Blueprint.php
Dosyasını açın ve aratın
$this->addColumn('json', $column);

ile değiştir
$this->addColumn('text', $column);

Bu sayede $table->json('kolon') türleri json olarak değil text olarak işlem görecektir.
Devamı
+3

OrientDB - Javascript Fonksiyon ile Veri tipi belirterek Field ekleme

UyelikTarihi adında datetime tipinde bir alanımız var. Buna benzer bir alanı fonksiyon içinde oluşturmak isterseniz veri tipini manuel olarak seçebilirsiniz.
var tarih = uye.getProperty("UyelikTarihi");

Şimdi uye objesi için son ziyaret tarihi için javascript ile bir alan oluşturacağız.
Alan tipini datetime_field olarak belirtebilirsiniz. ( Birden fazla yerde kullanacaksanız tavsiye edilir )
var datetime_field = com.orientechnologies.orient.core.metadata.schema.OType.DATETIME;
uye.setProperty("SonZiyaret", new Date().getTime(), datetime_field );

Buradan tüm veri tiplerine bakabilirsiniz: OrientDB - Supported Types
Tablodaki SQL type sütunundaki verileri referans alabilirsiniz.
Centos 6 OrientDB Kurulumu
Devamı
+4

View [master] not found. (View: /resources/views/ vendor/ticketit/index.blade.php)

Laravel 5.1+ sürümlerini destekleyen bir ticket sistem paketi olan ticketit kurulumu sonrasında bu hatayı alabilirsiniz. Nedeni ayarlarında master şablonunun belirtildiği gibi olmayışı. Çözümü basit,

Veritabanında ticketit_settings tablosunda slug:master_template value değerine extend edeceğiniz şablon dosyası adresini .blade.php olmadan ve kök dizinden itibaren giriniz. Örneğin, admin panel için layouts/admin.blade.php şablonunu kullanıyorum. Bu durumda girmem gereken değer layouts/admin olacaktır. Buna göre değer girebilirsiniz.

İlgili kısım vendor/kordy/ticketit/ src/TicketitServiceProvider.php dosyasının 64.satırında

$master = Setting::grab('master_template');

Denemelerinizi buradan da yapabilirsiniz. Örnek;
$master = "layouts/admin"; //Setting::grab('master_template');


Github: https://github.com/thekordy/ticketit
Devamı
+5